Osazení pozednic,vaznic,sloupků-montáž a stavba krovu

Osazení pozednic,vaznic,sloupků-montáž a stavba krovu